четвъртък, 1 април 2010 г.

ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВЪВ ВРАЧАНСКИЯ КРАЙ

***
За първи път Васил Левски посещава нашият край на път за Общото събрание на БРЦК в Букурещ (29. IV. - 5. V. 1872 г.). Както сам отбелязва в тефтерчето си на: „6 април тръгвам за във Влашко през Оряховската граница". На 1 юли се връща отново през Оряхово и убедил се в сигурността на този път, Апостола се заема с организирането на нелегален канал за прехвърляне на комитетски дейци и материали от Влашко в България и обратно.
Във Врачанско Левски посещава Караш, Струпец и Струпешкия манастир, Курново, Старо село, Царевец, Долна Кремена, Галатин, Девене, Баница, Тишевица, Лик и Липница.
На 10 юли 1872 г. в дома на Мито Цветков е основан Врачанският частен революционен комитет. Негов пръв председател става Кръстьо Новкиришки, подпредседател Мито Анков, касиер Мито Цветков, секретар Стефанаки Хр. Савов и членове Тодор Ванов и Цено Ангелов. Левски е добре запознат с дейността на врачанските революционери, което е видно от едно писмо от 17 юли 1872 г. с което им изпраща уставът, разписки и едно окръжно и им обещава да ги посети. "В името на всевишния, отговарят врачани, работата ни отива напред… премислихме до вашето дохождане да работиме полека, доде ни дадете нужните наставления". На 28 август 1872 г. вечерта Апостола пристига във Враца и отсяда в хана на Стоян Огоеца. А на следващия ден, пее в църквата "Св. Възнесение" и свиква събрание в местността Скакля. Там пламенно говори за бъдещото освобождение и поставя нови отговорни задачи на местните революционери. По негово предложение комитетът се оглавява от Мито Анков, а представителна група от врачански дейци посещава Рилския манастир на 19 октомври 1872 г. и го посвещава в народното дело.

Няма коментари: