понеделник, 20 август 2012 г.

145 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА НИКОЛА ВОЙВОДОВ

Никола Войводов (1842-1867)
Никола Войводов и
                Цвятко Павлович 
Тук в пантеона скромен вратчански


и ти заемаш място достойно,
и ти роден си в градът балкански,
повел тъй чета под знаме бойно,
духът ти мощен – дух исполински,
всичко подтиква в живот свободен,
видът ти строен – ангел същински,
ти сякаш беше от малък роден
да бъдеш храбър войвода тука.
Ти беше бодър, винаги, всегде,
незнаещ мъка, незнаещ скука
и ако дойдат спънки от негде
ти ги посрещаш с гърди открити.
В едно със Цветко другари бяхте,
волеви, умни и упорити.
В битката също ведно паднахте,
като гиганти много достойно –
двамата срещу хиляди души
се бихте храбро под знаме бойно,
за свободата мила и ценна
на таз родина наша свещена.

Димитър Бучински, стихосбирка „Светулки в мрака”, подзаглавие „Пантеон на врачанските дейци в миналото”, 1943 г.

По информация на Калина Тодорова  - отдел „Краезнание” – Регионална библиотека „Христо Ботев”

Няма коментари: